Studium transportowe dla miasta Cieszyna z roku 2016 – cztery niewykorzystane lata

Początek drogi rowerowej na ul. RNŚC w pobliżu Urzędu Celnego.

Kilka dni temu w nasze ręce trafiła ciekawa publikacja. Jest nią opracowanie „Studium transportowe dla miasta Cieszyna” , a dokładniej jego fragment zatytułowany „Koncepcja rozbudowy tras rowerowych”. Dokument powstał w 2016 roku. W tekście opracowania znajdziemy wiele interesujących wniosków zarówno dotyczących zastanej infrastruktury rowerowej jak i działań potrzebnych, aby ją poprawić i dalej rozwijać. Co z tego wynikło, wyjaśniamy w dalszej części tekstu.

Bardzo dużo spostrzeżeń i sugestii zawartych w opracowaniu pokrywa się z inwentaryzacją przeprowadzoną przez Rowerowy Cieszyn i zakończoną dokładnie miesiąc temu. Cieszymy się, że twórcy studium widzieli problematykę infrastruktury rowerowej w Cieszynie podobnie jak my. Problem w tym, że to opracowanie powstało w roku 2016 i dzisiaj można by wznowić je bez znaczącej korekty merytorycznej. Krótko mówiąc, jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową w ciągu ostatnich czterech lat niewiele się zmieniło. Błędne rozwiązania ciągle nie zostały naprawione a większość planowanych wówczas inwestycji dalej pozostaje na papierze.

Stan infrastruktury rowerowej w roku 2016 a obecnie

Inwentaryzacja przedstawiona w opracowaniu odzwierciedla stan z kwietnia 2016. Do nowych odcinków, które pojawiły się w międzyczasie, należy zaliczyć przede wszystkim: ciąg pieszo-rowerowy na ul. Pikiety oraz drogę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Hajduka.

O ile ciąg na ul. Pikiety spełnia podstawowe wymagania (chociaż zamiast kostki można było zastosować znacznie lepszą nawierzchnię bitumiczną), to na ul. Hajduka a zwłaszcza na jej przedłużeniu, czyli ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego (RNKC) gołym okiem widać poważne błędy (ślepe zakończenie przy Urzędzie Celnym, zbyt małe promienie skrętu na rondzie przy galerii Stela, brak odstępów od budynków, zbyt wysoko posadowione krawężniki  na skrzyżowaniach itp.)

Początek drogi rowerowej na ul. RNKC w pobliżu Urzędu Celnego. Fatalnie wykonany wjazd na ścieżkę rowerową, która w tym miejscu kończy się ślepo. Jadąc w przeciwnym kierunku trzeba zjechać na drogę na zakręcie, jednocześnie przecinając podwójną ciągłą.
Początek drogi rowerowej na ul. RNKC w pobliżu Urzędu Celnego. Fatalnie wykonany wjazd na ścieżkę rowerową, która w tym miejscu kończy się ślepo. Ponadto jadąc w kierunku ul. Bielskiej należałoby zjechać na drogę na zakręcie, jednocześnie przecinając podwójną ciągłą.

Co miało zostać poprawione, a nie zostało

W opracowaniu znajdziemy też szereg uwag i zaleceń dotyczących poprawy istniejącej infrastruktury. Niestety większość z nich nie została zrealizowana. Dowodów na to nie trzeba długo szukać. Oto kilka najbardziej spektakularnych uwag, które znajdziemy w dokumencie:

O „drodze rowerowej” w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Frysztackiej: Przy przejeździe kolejowym po wschodniej stronie ulicy znajduje się ciąg pieszo-rowerowy (długości 50 m) o nawierzchni z betonowych kostek fazowanych. Oznakowanie takiego krótkiego ciągu jest nieporozumieniem i powinno zostać zdemontowane. Rozwiązanie to nie zapewnia rowerzystom ani wygody, ani bezpieczeństwa.

O przejeździe przez most Przyjaźni: Niedawno po stronie czeskiej zostały umieszczone znaki drogowe dopuszczające ruch rowerów w obu kierunkach (…) natomiast po stronie polskiej pod znakiem D-3 „droga jednokierunkowa” brakuje tabliczki T-22 „nie dotyczy rowerów” (…).

Na moście Przyjaźni mimo upływu 4 lat wciąż brak tabliczki "Nie dotyczy rowerów" o znakiem "droga jednokierunkowa".
Na moście Przyjaźni mimo upływu 4 lat wciąż brak tabliczki “nie dotyczy rowerów” pod znakiem “droga jednokierunkowa”. Stan na 23.09.2020.

O drodze rowerowej na ul. Przykopa: Po stronie północnej droga dla rowerów skręca w drogę dojazdową obok parkingu dla samochodów (…) i kończy się ślepo przed stromymi schodami na skrzyżowaniu z zamkniętą dla ruchu ul. Przykopa. Odcinek ten ma ponadto nawierzchnię z kostki granitowej, nieodpowiedniej dla ruchu rowerowego. Intencje autora tego odcinka są zupełnie niezrozumiałe, ponieważ nie stanowią jakiegokolwiek udogodnienia dla rowerzystów i nie uniemożliwiają kontynuacji jazdy.

Innymi słowy, nie dość, że nowych dróg rowerowych powstało niewiele, to jeszcze te błędnie wykonane lub oznaczone wciąż nie zostały skorygowane. I dotyczy to nawet takich drobiazgów, jak brak tabliczek „nie dotyczy rowerów”.

Co miało powstać, a nie powstało

W dokumencie znajdziemy również kilka ciekawych propozycji budowy lub dostosowania nowych dróg dla rowerów. Na przykład:

O drodze rowerowej na ul. Frysztackiej: MZD planuje przedłużenie tej drogi dla rowerów do skrzyżowania z ul. Łączną.

O połączeniu drogi rowerowej przy al. Łyska z ul. Żeromskiego (Błogocice): MZD planuje przedłużenie dotychczasowego ciągu pieszo-rowerowego od ul. „Bolko” Kantora do ul. Żeromskiego. Jak wiemy, powstał tylko mostek nad Młynówką (swoją drogą bardzo potrzebny, bo przez pewien czas brak było nawet pieszego połączenia z dalszą częścią chodnika). Za mostkiem należy zjechać na drogę, chociaż równolegle ciągnie się szeroki chodnik z małym ruchem pieszych, co pozwalałoby dopuścić na nim jazdę rowerem.

Wjazd na drogę rowerową przy al. Łyska od strony Puńcowa jest teoretycznie niezgodny z przepisami, bo trzeba przeciąć podwójną ciągłą. Z drugiej strony zmusza nas do tego znak nakazu C-13 ("droga dla rowerów"). Dodatkowym zagrożeniem jest słaba widoczność na zakręcie.
Wjazd na ciąg pieszo-rowerowy przy al. Łyska od strony Puńcowa jest teoretycznie niezgodny z przepisami, bo trzeba przeciąć podwójną ciągłą. Z drugiej strony zmusza nas do tego znak nakazu C-13 (“droga dla rowerów”). Dodatkowym zagrożeniem jest słaba widoczność na zakręcie.

O ulicy Frysztackiej: Obecnie droga dla rowerów zaczyna się w Boguszowicach przy przejściu dla pieszych w pobliżu przejazdu kolejowego i biegnie po zachodniej stronie ulicy do zatoki autobusowej pod wiaduktem ul. Granicznej – drogi nr S1. MZD planuje przedłużenie tej drogi dla rowerów do skrzyżowania z ul. Krzywą na Frysztackim Przedmieściu.

Obniżone wjazdy do posesji w Boguszowicach znacznie utrudniają korzystanie z drogi rowerowej.
Obniżone wjazdy do posesji na ul.  Frysztackiej w Marklowicach znacznie utrudniają korzystanie z drogi rowerowej.

Jak łatwo zauważyć, większość z tych inwestycji nie została zrealizowana.

Co ciekawe, w treści pojawiają się również opisy nieistniejących odcinków. Na przykład: Centrum, pl. Słowackiego, do ul. Pokoju do ul. 3 Maja. Niedawno został tu ukończony krótki jednokierunkowy ciąg pieszo-rowerowy.

Konia z rzędem temu, kto znajdzie tam znaki “droga dla rowerzystów”.

W dokumencie natrafimy też na mapę, z której wynika, że ulicą Łączną prowadzi ciąg pieszo-rowerowy, czego nie potwierdza zamontowane tam oznakowanie.

Na ul. Łącznej jest szeroki i słabo użytkowany chodnik, który miał być (lub był) również dopuszczony do użytku przez rowerzystów.
Na ul. Łącznej jest szeroki i słabo użytkowany chodnik, który miał być (lub był) również dopuszczony do użytku przez rowerzystów.

Co mogłoby powstać, a również nie powstało

W studium znajdziemy także kilka ciekawych sugestii poprowadzenia dróg dla rowerzystów. Autorzy opracowania dostrzegli między innymi niewykorzystany potencjał doliny Bobrówki a w szczególności ścieżkę biegnącą między Bobrówką a torami i łączącą ul. Bobrecką z ul. Brodzińskiego. Dzięki jej zagospodarowaniu można by uzyskać atrakcyjne i bezpieczne połączenie aż do wiaduktu na ul. Bielskiej. Pisaliśmy o tym więcej w artykule Trasa rowerowa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego.

Ścieżka na przedłużeniu Czarnego Chodnika, między ul. Bobrecką a ul. Brodzińskiego nadaje się idealnie na ścieżkę rowerową. Po poszerzeniu i utwardzeniu zapewniłaby wygodną i bezpieczną alternatywę dla ul. Stawowej.
Ścieżka na przedłużeniu Czarnego Chodnika, między ul. Bobrecką a ul. Brodzińskiego nadaje się idealnie na ścieżkę rowerową. Po poszerzeniu i utwardzeniu zapewniłaby wygodną i bezpieczną alternatywę dla ul. Stawowej.

Podsumowanie

W studium znajdziemy interesujące wnioski wynikające z przeprowadzonej w 2016 inwentaryzacji. Stwierdzono tam między innymi:

O ile przy ul. Łyska istnieje dość dobrze wykonana droga dla rowerów, to w kierunku północnym infrastruktura rowerowa jest dość słaba. Planowana przez MZD modernizacja ciągu pieszo-rowerowego na al. Piastowskiej i przedłużenie drogi dla rowerów na ul. Frysztackiej idą w dobrym kierunku, ale nie stanowią ostatecznego rozwiązania. Zalecane jest wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego nad Olzą aż do Marklowic.

Zupełnie zaniedbana jest dolina Bobrówki, w której istnieją używane przez rowerzystów ścieżki, ale wymagają modernizacji i przekształcenia ich w standardowe ciągi pieszo-rowerowe rozpoczynające się przy ul. Zamkowej, z odgałęzieniami do poszczególnych obiektów przy ul. Stawowej, a następnie wzdłuż ul. Stawowej i ul. Bielskiej do granicy miasta. Odnoga tej trasy powinna prowadzić ul. Ustrońską i ul. Mleczną. Wskazane jest wybudowanie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Katowickiej, rozpoczynającej się przy ul. Bobreckiej i ułatwiającej dojazd z centrum do Os. Piastowskiego.

Jeszcze raz przypominamy, że są to spostrzeżenia dotyczące stanu z kwietnia 2016 roku.

Niektóre fragmenty Czarnego Chodnika są wręcz gotową i bardzo atrakcyjną drogą rowerową. Wystarczy odnowić nawierzchnię.
Niektóre fragmenty Czarnego Chodnika są wręcz gotową i bardzo atrakcyjną drogą rowerową. Wystarczy odnowić nawierzchnię.

Możliwość porównania stanu infrastruktury rowerowej z roku 2016 i 2020 oraz propozycje jej rozwoju zawarte w dokumencie, dały nam okazję do niezbyt optymistycznych refleksji. Mimo wielu słusznych uwag zawartych w opracowaniu nie skorygowano istotnych błędów w wykonaniu i oznakowaniu dróg rowerowych. Liczba zrealizowanych inwestycji jest też niewspółmierna do planowanych a te, które wykonano, często nie spełniają kluczowych wymagań dla dróg rowerowych.

Innymi słowy, porównując stan z roku 2016 z obecnym można dojść do wniosku, że za nami cztery zmarnowane lata, w czasie których liczba i jakość działań związanych z poprawą infrastruktury rowerowej w Cieszynie była zdecydowanie niewystarczająca.

Na zakończenie chcemy podkreślić, że wspomniane opracowanie otrzymaliśmy z inicjatywy obecnych władz miasta, które, jak już wspominaliśmy, deklarują chęć rozwoju i korygowania infrastruktury rowerowej w Cieszynie. Bardzo liczymy, że za tymi deklaracjami pójdą również konkretne działania.

Piotr Stokłosa

Źródła:
Studium transportowe dla Miasta Cieszyna. Etap II Opracowanie multimodalnego modelu ruchu oraz koncepcji rozwoju układu transportowego miasta. Część IV Koncepcja rozbudowy tras rowerowych.
Zamawiający: Cieszyn – Miejski Zarząd Dróg
Opracowanie: Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „INKOM” s.c., Katowice, październik 2016

0 0 głosy
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Opinie w tekście
Zobacz wszystkie komentarze

[…] mapę, będącą częścią opracowania „Studium transportowe dla miasta Cieszyna” z 2016, o którym już pisaliśmy. Omawiany fragment  DDR w studium oznaczony jest numerem 1. Istniejące fragmenty, o których […]