Trasa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego.

Widok ze szczytu wzniesienia na nieczynnym odcinku ul. Ustrońskiej

Trwają prace nad wytyczeniem nowej trasy rowerowej w ramach “korytarza” Bielsko-Biała – Cieszyn. Jak informuje portal ox.pl, liderem tego projektu jest miasto Ustroń, które realizuje go wspólnie z Brenną i Wisłą. Na ostatnim spotkaniu z władzami miasta dowiedzieliśmy się, że konsultowany jest również przebieg odcinka cieszyńskiego.

Po pierwsze, początek odcinka cieszyńskiego będzie miał miejsce w gminie Goleszów. Po drugie, docelowo trasa ma umożliwiać dotarcie do centrum Cieszyna. Te dwa założenia są brane pod uwagę przy planowaniu trasy na terenie naszej gminy. Na dzisiaj jeszcze nie wiadomo, w którym dokładnie miejscu odcinek goleszowski połączy się z cieszyńskim. Jest to o tyle istotne, że wybór tego miejsca de facto zadecyduje o przebiegu trasy w naszym mieście.

Na spotkaniu władze miasta przedstawiły kilka propozycji przebiegu szlaku. W szczególności rozważana była możliwość poprowadzenia trasy ul. Cieszyńską przez Dzięgielów i Puńców aż do Lasku Miejskiego albo początkowo również ul. Cieszyńską a następnie Wielodrogą aż do ul. Hallera.

Oba te rozwiązania mają wady. Pierwszy wariant jest dobrze znany cieszyńskim rowerzystom, niestety głównie z powodu ruchliwości tej trasy, wąskiej nawierzchni i jej złej jakości technicznej na wielu odcinkach. Drugi wariant, czyli uwzględniający Wielodrogę, jest atrakcyjny turystycznie, ale może być trudny dla osób o słabszej kondycji, bo oznacza konieczność pokonywania dużych przewyższeń. Poza tym tą trasą biegnie już Greenway Kraków-Wiedeń, Pętla rowerowa euroregionu Śląska Cieszyńskiego i chyba jeszcze kilka innych szlaków, więc przypięcie na słupach kolejnego zestawu tabliczek niczego nie zmieni.

Jednak szczególnie ciekawie zabrzmiała trzecia propozycja, czyli pomysł poprowadzenia drogi nieczynnym fragmentem ulicy Ustrońskiej, zaczynającym się w pobliżu składnicy maszyn rolniczych na styku ul. Ustrońskiej i Słowiczej. Byłaby to zupełnie nowa trasa, która cieszyńskim rowerzystom otwarłaby nowe możliwości, związane nie tylko z dojazdem do Ustronia.

Wstępu na nieczynny odcinek ul. Ustrońskiej broni szlaban, ale widać, że ścieżka jest dosyć mocno uczęszczana.
Wstępu na nieczynny odcinek ul. Ustrońskiej broni szlaban, ale widać, że ścieżka jest dosyć intensywnie uczęszczana.

Zachęcamy do zapoznania się załączoną poniżej mapką, przedstawiającą całą proponowaną trasę: od centrum Cieszyna aż do strefy przemysłowej w Bażanowicach. Dodatkowo w części przedstawiającej najciekawsze bo najmniej znane odcinki (ul. Ustrońska i las Bielowiec) dołączyliśmy zdjęcia wraz z krótkim komentarzem.

W dalszej części tekstu krok po kroku omawiamy poszczególne fragmenty.

Ul. Hajduka

Jedyny na całej trasie fragment istniejącej drogi dla rowerów. Wszystkim dobrze znany, więc komentarz nie jest potrzebny.

Czarny Chodnik do ul. Brodzińskiego

Po rewitalizacji torowiska w miejscu gdzie obecnie kończy się ścieżka rowerowa (w pobliżu Urzędu Celnego) ma znajdować się przejście dla pieszych przez tory. Po ich przekroczeniu znajdziemy się na Czarnym Chodniku, który łączy się z ul. Brodzińskiego.

Naszym zdaniem o wiele korzystniejsze byłoby poprowadzenie trasy rowerowej dalej po prawej stronie torów aż do ul. Brodzińskiego, Wtedy rowerzyście nie musieliby schodzić z roweru na przejściu dla pieszych, lecz mogliby skorzystać z przejazdu na ul. Brodzińskiego.

ul. Brodzińskiego do sklepu Eurospar

Asfaltowa nawierzchnia, którą w stosunkowo małym ruchu możemy dotrzeć w okolice kompleksu handlowego Eurospar, Jysk, Neonet i stacji Orlen. Przed sklepem obecnie trzeba wjechać na ul. Stawową, żeby ominąć cały kompleks. Niestety brak odcinka, który pozwoliłby ominąć sklep od strony torów. Postulujemy, aby taki odcinek powstał, bo zwiększyłby bezpieczeństwo i płynność ruchu rowerowego. Udałoby się również uniknąć przecięcia z dosyć intensywnym ruchem pieszym i samochodowym w pobliżu sklepów i stacji benzynowej.

Stacja paliw Orlen do ul. Bielskiej

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale od stacji Orlen zaczyna się mało widoczna ścieżka rowerowa, która prowadzi aż do przejścia dla pieszych w pobliżu wiaduktu kolejowego na ul. Bielskiej. Obecnie jest to w zasadzie wąska, gruntowa ścieżka, więc wymagałaby całkowitej przebudowy.

ul. Ustrońska do początku ul. Słowiczej

Po przecięciu ul. Bielskiej  wjeżdżamy bezpośrednio na ul. Ustrońską dojeżdżając nią do miejsca, w którym przechodzi w ul. Słowiczą. Warto wspomnieć, że kiedyś w tym miejscu droga Ustrońska dalej biegła prosto. W tej chwili ze “starej drogi” na Ustroń pozostała pokazana poniżej ścieżka.

ul. Ustrońska (nieczynny odcinek) do stawów w Gułdowach

Obecnie ta trasa jest przejezdna na całym odcinku, ale panują tam trudne warunki, odpowiednie raczej dla rowerów górskich – w wielu miejscach są duże nierówności i  uskoki a spod resztek podkładu drogowego wystaje lita skała. W czasie deszczu droga zamienia się w potok. Jednak potencjał tego odcinka jest ogromny. Przez lata wyrosły tu piękne drzewa, które zapewniają osłonę na całym tym półkilometrowym fragmencie. Co jakiś czas drzewa zanikają odsłaniając widoki na pola wokół Krasnej, na Mnisztwo i na Beskidy. Jeden z takich kadrów przedstawia tytułowe zdjęcie tego artykułu. Dobrze zrealizowana inwestycja pomogłaby ujawnić niezwykłe walory turystyczne tego fragmentu.

Na starej ul. Ustrońskiej momentami można poczuć się jak na górskim szlaku.
Na starej ul. Ustrońskiej momentami można poczuć się jak na górskim szlaku.

Po dotarciu do stawów droga skręca w prawo i przebiega w pobliżu budynków Polskiego Związku Wędkarskiego. Następnie łączy się z asfaltową ul. Gospodarską, która z kolei kończy się przy ul. Wiślańskiej.

Stawy w Gułdowach do lasu Bielowiec

Poprowadzenie trasy na tym odcinku budzi najwięcej wątpliwości. Dlatego jej przebieg przedstawiamy wariantowo. Zaznaczmy też, że kolejne proponowane odcinki szlaku nie były omawiane z władzami miasta, ale są efektem naszej “wizji lokalnej” w Gułdowach i Bielowcu.

Wariant 1: Kontynuowanie ul. Gospodarską aż do wylotu na ul. Wiślańskiej. Jak wszyscy wiemy, ta ostatnia jest bardzo ruchliwa i kierowanie na nią ruchu rowerowego byłoby dużym błędem. Dlatego nasza propozycja jest taka, aby w przypadku wyboru tego wariantu wybudować krótki odcinek drogi rowerowej do skrzyżowania z ul. Braci Miłosiernych, którą można by dotrzeć aż do lasu Bielowiec. Wiązałoby się to z wytyczeniem ok. 100 metrowego fragmentu nowej drogi aż do granicy lasu.

W tym wariancie trasy niestety czeka nas wyjazd na ruchliwą ul. Wiślańską.
W tym wariancie trasy niestety czeka nas wyjazd na ruchliwą ul. Wiślańską.

Wariant 2: W miejscu, w którym ul. Ustrońska dociera do stawów w Gułdowach należy kierować się dalej prosto (w stosunku do ul. Ustrońskiej) pozostawiając staw po prawej stronie. Jest tam dosyć zarośnięta ale przejezdna ścieżka, którą można dotrzeć do ul. Wiślańskiej.

Wzdłuż gułdowskich stawów prowadzi ścieżka wychodząca wprost na ul. Mleczną.
Wzdłuż gułdowskich stawów prowadzi ścieżka wychodząca wprost na ul. Mleczną.

A co najważniejsze, od razu po przecięciu ul. Wiślańskiej można wjechać w mało ruchliwą ul. Mleczną. To rozwiązanie sprawia, że zdecydowanie lepszym wydaje się nam wariant drugi. Co więcej, ul. Mleczna mogłaby być naturalnym i wygodnym połączeniem rowerowym do Gumien – na całym jej odcinku jest nawierzchnia asfaltowa (w różnym stanie) i bezkolizyjnie przebiega pod ekspresówką, łącząc się w ten sposób z ul. Bielską w Gumnach.

Ul. Mleczna ma dobrą nawierzchnię i nie jest ruchliwa.
Ul. Mleczna na początkowym odcinku ma dobrą nawierzchnię i nie jest ruchliwa. Jadąc nią dalej można dotrzeć aż do Gumien.

Niestety tu znowu pojawia się trudność, po proponowana trasa przecina potok Bielowiec. Teren jest tu podmokły i nie udało się nam zidentyfikować żadnego przejścia. Konieczne byłoby więc wybudowanie dodatkowego, ok. 100 odcinka drogi rowerowej.

Wybór jednego z tych wariantów na pewno będzie zależał od trudności technicznych przez realizacji ale i stosunków własnościowych na brakujących fragmentach.

Las Bielowiec

Kolejny bardzo malowniczy i ciekawy przyrodniczo odcinek drogi. W tej chwili można się w nim poruszać drogami leśnymi, ale są one w bardzo złym stanie. Liczne koleiny wypełnione są wodą, często drogę przecinają powalone drzewa. Nie trzeba jednak dużej wyobraźni, żeby dostrzec ogromny potencjał tego miejsca. Wystarczyłoby odpowiednio utwardzić trasę i otrzymamy kolejny, prawie 700 metrowy odcinek wśród zieleni.

Szlak wyrysowany na mapie nie pokrywa się z drogami sugerowanymi przez Google Maps, ponieważ te drugie nie odzwierciedlają faktycznego układu dróg w lesie, co zauważyliśmy podczas naszej wizyty w tym miejscu.

Trudno podziwiać autentyczne piękno lasu Bielowiec, gdy stale trzeba patrzeć pod nogi.
Trudno podziwiać autentyczne piękno lasu Bielowiec, gdy stale trzeba patrzeć pod nogi.

Granica lasu Bielowiec jest jednocześnie granicą administracyjną gminy Cieszyn. Jednak kilkadziesiąt metrów za lasem zaczyna się asfaltowa ul. Długa, którą dosyć wygodnie można dotrzeć aż w okolice strefy przemysłowej w Bażanowicach. Tu oczywiście pojawiają się kolejne pytania, jak poprowadzić trasę w stronę Ustronia, ale tę kwestię pozostawiamy już kreatywności goleszowskich rowerzystów i władz tej gminy.

Podsumowanie:

Przedstawiona propozycja z pewnością nie jest idealnym rozwiązaniem. Wszystkim rowerzystom marzy się dedykowana droga rowerowa, która bezpiecznie, płynnie  i bezkolizyjnie doprowadziłaby nas do Ustronia, gdzie moglibyśmy dalej kontynuować jazdę na przykład szlakiem WTR.

Ma też jednak kilka ważnych zalet:

  • Trasa w większości przebiega po istniejących ciągach komunikacyjnych (drogach lub ścieżkach), co oznacza, że cała inwestycja nie byłaby kosztowna a tym samym staje się bardziej realistyczna.
  • Jeżeli trasa przebiega drogami z ruchem samochodowym, jest on tam stosunkowo niewielki. Ma to istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. Z najbardziej intensywnym ruchem spotkamy się tylko na użytkowanym odcinku ul. Ustrońskiej. Tu konieczne byłyby rozwiązania uspokajające ruch.
  • Trasa w istotny sposób niweluje przewyższenia. Odcinek na nieczynnej ul. Ustrońskiej trawersuje wzgórze Krasnej. Z kolei odcinek przez las Bielowiec ma mniejsze przewyższenia niż ul. Wiślańska na odcinku między Gułdowami a Bażanowicami.
  • Współczynnik wydłużenia trasy wynosi tylko ok. 5% (o tyle procent jest dłuższa w stosunku do poruszania się głównymi drogami).
  • Połączenie centrum rowerowe Cieszyna z ul. Mleczną otwiera dostęp do szlaków rowerowych na północny zachód od Cieszyna (Kostkowice, Zamarski, Dębowiec i dalej).
  • Cała trasa ma liczne walory krajoznawcze, widokowe i przyrodnicze i byłaby ciekawym urozmaiceniem dla cieszyńskich i przyjezdnych rowerzystów.

 

 

5 1 głosuj
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
11 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Opinie w tekście
Zobacz wszystkie komentarze
Olaf

Fajna propozycja, zgadzam się na 100%. Jest też ciekawa możliwość połączenia odcinka biegnącego od Centrum Cieszyna w kier. Puńcowa – ul. Wielodroga, można odbić z niej na północ do ul. Gospodarskiej i nią dojechać do któregoś wariantu przy stawach w Gułdowach. Tylko potrzebna jest jakakolwiek kładka nad Bobrówką w tym miejscu (przejście brodem, w deszczu i błocie już testowałem więc nie polecam).

Olaf

to prawda, w razie czego łatwiej zjechać z Wielodrogi w dół, a z powrotem jechać np. Ustrońską, gdyby wszystko wyszło jak wg planów.

[…] W studium znajdziemy także kilka ciekawych sugestii poprowadzenia dróg dla rowerzystów. Autorzy opracowania dostrzegli między innymi niewykorzystany potencjał doliny Bobrówki a w szczególności ścieżkę biegnącą między Bobrówką a torami i łączącą ul. Bobrecką z ul. Brodzińskiego. Dzięki jej zagospodarowaniu można by uzyskać atrakcyjne i bezpieczne połączenie aż do wiaduktu na ul. Bielskiej. Pisaliśmy o tym więcej w artykule Trasa rowerowa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego. […]

[…] w korytarzu Cieszyn – Ustroń – Bielsko-Biała. Pisaliśmy już na ten temat w tekście Trasa rowerowa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego. Obecnie dokonywane są dalsze ustalenia. Temat jest jednak tak obszerny i ważny, że poświęcimy […]

[…] tekst jest kontynuacją tematu, który rozpoczęliśmy od wpisu Trasa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego, zamieszczonego na naszej stronie ponad miesiąc temu. Co ważnego wydarzyło się od tamtego […]

[…] przesiadkowego z wschodnimi rejonami Cieszyna. Mamy nadzieję, że ta DDR stanie się częścią trasy 604, łączącej Cieszyn z Ustroniem (w podlinkowanym tekście zamieszczono szczegółową mapę, na której znajduje się również ten […]

[…] przez gminę Goleszów oraz kilkoma wariantami zgłaszanymi przez Rowerowy Cieszyn (więcej: Trasa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego). Z punktu widzenia naszego miasta najważniejsze jest, że w grze wciąż są przebiegi […]

[…] co dokładnie, wraz ze odpowiednimi obliczeniami, zostało opisane w dwóch tekstach – Trasa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego z 7 września 2020 oraz Trasa 604: Szansa na nowe, bezpieczne połączenie Cieszyna z Ustroniem – […]

[…] Trasa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego. […]

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa

Kategorie

Meta