Trasa 604: Szansa na nowe, bezpieczne połączenie Cieszyna z Ustroniem – c.d.

Trasa 604 Ustroń Cieszyn tytułowy

Poniższy tekst jest kontynuacją tematu, który rozpoczęliśmy od wpisu Trasa 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego, zamieszczonego na naszej stronie ponad miesiąc temu. Co ważnego wydarzyło się od tamtego czasu? Otóż dostępne są nowe informacje na temat możliwego przebiegu tej trasy. Decyzje, które wkrótce zapadną, być może na wiele lat zaważą na istnieniu lub braku bezpiecznego i dostępnego dla większości rowerzystów połączenia Cieszyna z Ustroniem.

Trasa 604 – wojewódzka trasa rowerowa Cieszyn – Bielsko-Biała

Jak już kilkukrotnie pisaliśmy, połączenie Cieszyna z Ustroniem to obecnie jeden z najtrudniejszych dla rowerzystów kierunków. Mamy do wyboru trasę bezpośrednią ale bardzo niebezpieczną ze względu na duży ruch samochodowy (ok. 16 km ulicą Wiślańska, prowadząca przez Bażanowice i Goleszów) lub trasę trudną  i również w dosyć intensywnym ruchu samochodowym (w górzystym terenie, przez Puńców, Dzięgielów i Cisownicę). Oczywiście można jeszcze meandrować różnymi bocznymi dróżkami, na przykład przez Ogrodzoną i Kozakowice, ale przecież nie zawsze mamy ochotę na  wycieczkę po Ziemi Cieszyńskiej w wersji all inclusive. Czasami po prostu chcemy możliwie szybko, wygodnie i bezpiecznie dotrzeć z Cieszyna do Ustronia lub z powrotem.

Właśnie te kwestie są przedmiotem trwających ustaleń nad wytyczeniem przebiegu wojewódzkiej trasy rowerowej numer 604, która docelowo ma połączyć Bielsko-Białą z Cieszynem, zahaczając po drodze o Ustroń.

Z naszej perspektywy nie mamy wielkiego wpływy na decyzje, jakie podejmą bardziej odległe gminy, przez które przebiega planowana trasa, a więc Ustroń, Górki Wielkie, Jaworze, Jasienica i Bielsko-Biała. Dla Cieszyna natomiast krytyczne są postanowienia, które zapadną na styku z naszym bezpośrednim sąsiadem, czyli gminą Goleszów.

Przebieg trasy 604 kluczowy dla turystyki rowerowej w regionie

Jak ważne to będę decyzje i jak długofalowe konsekwencje będą niosły, najlepiej obrazuje poniższa mapa. Wynika z niej, że trasa 604 jest częścią wojewódzkiego projektu budowy tras rowerowych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Szczegóły na temat finansowania odcinków trasy w gminach Goleszów i Cieszyn nie są jeszcze znane.

Warto jednak wspomnieć, że na realizację swojego odcinka tego projektu gminy Brenna, Ustroń i Wisła pozyskały już prawie 11 mln złotych. Należy też przewidywać, że w kolejnych perspektywach finansowych takich środków już nie będzie albo będą znacznie mniejsze. Wpłynie na to zarówno stopniowe zmniejszanie unijnych funduszy strukturalnych jak i trudniejsza sytuacja gospodarcza po okresie epidemii i związanych z nią lockdownów. Dlatego decyzje, które teraz zapadną, są tak krytyczne z punktu widzenia turystyki rowerowej w naszym regionie i zaważą na jej kształcie na lata.

Propozycja numeracji regionalnych tras rowerowych na terenie woj. śląskiego.
Propozycja numeracji regionalnych tras rowerowych na terenie woj. śląskiego.

Już z pobieżnej interpretacji powyższej mapy wynika, że jedyną trasą rowerową, która włącza Cieszyn w cały projekt, jest właśnie trasa 604. Błędna jej realizacja a w szczególności zbyt trudny technicznie przebieg mogą sprawić, że Cieszyn jako chyba jedyne miasto powiatowe na wiele lat pozostanie w praktyce wyłączony z wojewódzkiej sieci tras rowerowych.

Na marginesie warto też zapytać, dlaczego projekt nie przewiduje oczywistego z naszej perspektywy połączenia z Jastrzębiem Zdrojem. Jest to jednak temat na oddzielną dyskusję, wychodzącą poza zakres tego tekstu.

[Aktualizacja 30.10.2020]

Okazuje się, że twórcy projektu regionalnych tras rowerowych dostrzegli jednak swoje niedopatrzenie i w następnych wersjach powyższej mapy wprowadzili kolejny korytarz rowerowy, oznaczony numerem 607, którym ma biec wojewódzka trasa rowerowa łącząca Cieszyn z Jastrzębiem Zdrojem i dalej z Katowicami. Poniżej zaktualizowana mapa:

Mapa projektowanych regionalnych tras rowerowych (RTR) obejmująca wojewódzką trasę 607 łączącą Cieszyn z Jastrzębiem Zdrojem.
Mapa projektowanych regionalnych tras rowerowych (RTR) obejmująca wojewódzką trasę 607 łączącą Cieszyn z Jastrzębiem Zdrojem. Kolorem niebieskim oznaczono trasy krajowe, kolorem pomarańczowym – trasy wojewódzkie. Źródło: “Założenia regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego (w ujęciu korytarzowym)”, Biuro ds. Planowania Przestrzennego, Katowice, czerwiec 2019.

Jakie są plany gminy Goleszów?

Tyle tytułem wstępu, a teraz czas na bieżące ustalenia. Niedawno dotarła do nas informacja, że na spotkaniu przedstawicieli władz Cieszyna z władzami Goleszowa te ostatnie oznajmiły, że szlak 604 Bielsko-Biała – Ustroń zostanie doprowadzony do Cieszyna przez Puńców ulicą Wielodroga.

Naszym zdaniem nie jest to dobra decyzja. Pomijając walory krajobrazowe Wielodrogi, trasa ta będzie trudno dostępna dla osób o mniejszej sprawności fizycznej, a więc głównie dzieci i osób starszych. Wybór tego wariantu oznacza konieczność pokonywania dużych przewyższeń między Cieszynem a Goleszowem. Przyjrzyjmy się więc szczegółowo dostępnym opcjom.

Po pierwsze, rozważymy możliwy przebieg trasy przez ulicę Wielodroga. Piszemy “możliwy”, ponieważ nie znamy szczegółowego planu przebiegu trasy przygotowanego przez włodarzy Goleszowa. Wiemy jedynie o proponowanym “wejściu” do Cieszyna od strony ul. Wielodroga oraz o propozycji władz Cieszyna, aby na potrzeby trasy zaadaptować nieczynny odcinek ul. Ustrońskiej (więcej tutaj).

Po drugie, przedstawimy proponowany przez nas przebieg trasy przez las Bielowiec i porównamy kluczowe parametry obu tras.

Wytyczając oba warianty oparliśmy się na następujących założeniach:

  1. Obie trasy zaczynają się w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.
  2. Porównywane warianty kończą się na początku nieczynnego fragmentu ul. Ustrońskiej w Cieszynie w pobliżu Składnicy Maszyn Rolniczych.
  3. Trasa nie powinna przebiegać ruchliwymi drogami powiatowymi i gminnymi, a w szczególności ul. Wiślańską (Cieszyn-Bażanowice-Cisownica), ul. Cieszyńską (Dzięgielów-Puńców-Cisownica) oraz ul. Lipową (Dzięgielów-Bażanowice).
  4. Trasa “wchodzi” do Cieszyna z Puńcowa od strony ul. Wielodroga.
  5. Trasa na terenie Cieszyna łączy się z nieczynnym odcinkiem ul. Ustrońskiej poprzez ul. Gospodarską w pobliżu stawów na Gułdowach.

Porównanie propozycji gminy Goleszów z wariantem przez las Bielowiec

W oparciu o powyższe założenia powstały ślady tras przedstawione na poniższej mapie:

Krótki opis trasy przez Wielodrogę (na mapie kolorem niebieskim): Zgodnie z założeniem, zaczyna się ona przy GOK w Goleszowie, następnie ul. Grabową i Leśną dociera do lasu w Targoninach, drogą leśną dociera do ul. Targoniny a potem ulicami Dębową, Górną, Kulisza i Stromą aż do ul. Wielodroga, która na terenie Cieszyna przechodzi w ul. Hallera. Skąd ul. Gospodarską przez Bobrówkę (konieczność wybudowania mostu) trasa łączy się z nieczynnym fragmentem ul. Ustrońskiej, w pobliżu stawów na Gułdowach.

Krótki opis trasy przez Las Bielowiec (na mapie kolorem zielonym): Ta trasa również zaczyna się przy GOK w Goleszowie, aby ulicami Robotniczą, Fabryczną i Kolejową dotrzeć aż do strefy przemysłowej w Bażanowicach, którą omija ul. Folwarczną. Następnie ulicami Skotnia i Długa dociera aż na skraj lasu Bielowiec. Dalszy trasa, przebiegająca początkowo przez Las Bielowiec, leży już na terenie gminy Cieszyn i została dokładnie omówiona we wcześniejszym tekście.

Jednak powyższe opisy wciąż niewiele mówią, zwłaszcza osobom nie znającym tamtego terenu.  Miarodajną wartość porównawczą przedstawiają dopiero dane dystansowe i topograficzne zestawione w poniższej tabeli:

Parametr Wariant (A)
“Wielodroga”
Wariant (B)
“Las Bielowiec”
Różnica
(A) – (B)
Odległość (km) 9,4 5,8 3,6
Wzrost/spadek wysokości (m) 228/307 90/169 138
Średnie nachylenie (%) 4,6% 4,4%  
Porównanie parametrów dwóch wariantów trasy rowerowej na odcinku GOK w Goleszowie do ul. Ustrońska w Cieszynie.

Przedstawione liczby mówią same za siebie. Trasa w wariancie przez ul. Wielodroga jest aż o 60% dłuższa w stosunku do wariantu przez las Bielowiec. Ponadto jadąc od Goleszowa do Cieszyna musimy pokonać prawie dwukrotnie większe przewyższenia. Warto też dodać, że tylko na dwukilometrowym odcinku Wielodrogi (od końca asfaltu w Puńcowie) do poziomu Bobrówki suma przewyższeń wynosi prawie 100 metrów!

Dodatkowe zyski i straty

Z nieoficjalnych informacji wiemy też, że gmina Goleszów chce połączyć tę inwestycję z remontem ul. Wielodroga. Cel szczytny, ale czy przewidziano jego wszystkie konsekwencje? Jeżeli zostanie tam położona nawierzchnia bitumiczna (a tak należy przypuszczać), ul. Wielodroga stanie się najkrótszym połączeniem samochodowym między Cieszynem a Puńcowem, Dzięgielowem i Leszną.

Już dzisiaj, po kamieniach i wybojach co jakiś czas przejeżdża tam samochód. Gdy droga będzie bardziej przejezdna, w godzinach szczytu można się tam spodziewać sporego ruchu samochodowego. Jeżeli ktoś nie wierzy w taki scenariusz, zachęcam do krótkiego spaceru łączącą Cieszyn z Puńcowem ul. Skowronków, w okolicach godziny 15 lub 16. Można tam obserwować praktycznie ciągły ruch samochodowy w obu kierunkach czego dowodem są zniszczone pobocza tej w zasadzie jednopasmowej drogi.

Wnioski końcowe

Powtórzmy więc jeszcze raz to, o czym pisaliśmy w poprzednim tekście. Ulica Wielodroga to piękna trasa zarówno piesza jak i rowerowa. Jednak poprowadzenie nią kolejnego szlaku niewiele wnosi z punktu widzenia komunikacji i turystyki rowerowej w Cieszynie i okolicy.

Biegną tam już trzy inne szlaki rowerowe i wybór tej opcji tylko po to, by przy okazji upiec drugą pieczeń i zrealizować inwestycję drogową, jest błędem. W najlepszym razie zyskamy lepszą nawierzchnię na Wielodrodze, jednak kosztem poruszania się w towarzystwie zwiększonego ruchu samochodowego.

Z drugiej strony, poprowadzenie trasy przez las Bielowiec, na północ od ul. Wiślańskiej pozwala na znaczne skrócenie trasy, sprawia że dzięki mniejszym przewyższeniom będzie ona łatwiejsza i bardziej dostępna, między innymi dla turystów chcących dojechać rowerami z Ustronia do Cieszyna. Jednocześnie ta opcja otwiera przed cieszyńskimi rowerzystami nowe, ciekawe obszary do eksploracji. Naszym zdaniem zdecydowana większość argumentów i ich waga przemawia za wyborem tego wariantu.

5 1 głosuj
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
9 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Opinie w tekście
Zobacz wszystkie komentarze

[…] Wciąż czekamy na wizytę wojewódzkiego oficera rowerowego, z którym mamy przeprowadzić wizję lokalną możliwych wariantów trasy. Rekomendacje oficera rowerowego będą kluczowe przy wyborze jednej z opcji. Jednocześnie podtrzymujemy naszą propozycję, aby trasa przebiegała zgodnie zamieszczonym tu opisem. […]

[…] trasa, w planach komunikacyjnych uznawana za jedną z ważniejszych (jest również uwzględniana w wojewódzkiej sieci dróg rowerowych pod numerem 607) istnieje jedynie w stanie […]

[…] Dzisiaj odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie „Olza” z przedstawicielami gmin Ustroń, Brenna i Cieszyn oraz przedstawicielem firmy, która przygotowuje organizację ruchu na tej trasie, jej oznakowanie oraz, co najważniejsze dla mieszkańców Cieszyna, przeprowadzi analizę wariantów nieustalonego jeszcze przebiegu trasy 604 w gminach Goleszów i Cieszyn. Stroną społeczną reprezentował Rowerowy Cieszyn. Przypomnijmy, że rowerowa trasa wojewódzka numer 604 ma docelowo połączy Bielsko-Białą z Cieszynem (więcej: Trasa 604: Szansa na nowe, bezpieczne połączenie Cieszyna z Ustroniem). […]

[…] że kawałek dalej, na wysokości mostu na Bobrówce na ul. Bielskiej będzie przebiegała ważna trasa rowerowa numer 604. W efekcie na ul. Bielskiej powstanie 200 metrowy fragment, na którym nie ma drogi dla rowerów i […]

[…] 604 Bielsko-Biała – Cieszyn. Propozycja przebiegu odcinka cieszyńskiego z 7 września 2020 oraz Trasa 604: Szansa na nowe, bezpieczne połączenie Cieszyna z Ustroniem – c.d. z 26 października 2020. Jednocześnie przedstawiliśmy własną propozycję poprowadzenia trasy […]

[…] Trasa 604: Szansa na nowe, bezpieczne połączenie Cieszyna z Ustroniem. […]

Andrzej

Sciezki rowerowe ktorych bardzo brakuje na terenie gminy Goleszow ,ktore sa planowane ,powinny spelniac dwa kryteria
– slurzyc mieszkancom jako drogi dla rowerow ,oraz pieszych wzdluz najbardziej uczeszczanych tras kolowych tak jak to sie widuje w calej Polsce ,poza powiatem Cieszynskim !
– druga funkcja to element wiekszych inwestycji turystycznych dla ruchu wojewodzkiego i krajowego czyli ruchu turystycznego .
Z mojego punktu widzenia to powinno sie realizowac priorytetowo sciezki rowerowe np wzdloz glownych dróg gminy Goleszow czyli Cieszyn Puncow Dziegielow Cisownica
Bazanowice Goleszow Cisownica do granicy Ustronia ,oraz trzecia sciezka z Goleszowa do Miedzyswiecia .
Takie rozwiazania wzdluz drog dla samochodow ,oddzielona barierami ochronnymi daly by poczucie bezpieczenstwa pieszym i rowerzystom ,bylyby rowniez swietnym rozwiazaniem tak dla mieszkancow jak i turystow .
Takie rozwiazania sa masowo realizowane w miastach i na terenach wiejskich tak w Polsce jak i Europie .
Planowanie sciezek rowerowych przez odludne tereny ,o duzym nachyleniu to rozwiazanie wylacznie dla waskiej grupy zaprawionych turystow na rowerach elektrycznych .To jest niezgodne z interesem spolecznosci lokalnej .
Budowa chodnika z funkcja sciezki rowerowej nie jest zbyt kosztownyą inwestycją gdyz w pasie drogowym znajduja sie zwykle rowy odwadniajace krore byloby mozna zkanalizowac kregami betonowymi i zasypac tluczniem oraz pokryc nawiezchnią oraz zabezpieczyc przed wjazdem ciezkim sprzetem tzw nawiezchnia lekka .
Polaczenie rowerowe z Bazanowic do Cieszyna moim zdaniem mozna by latwa poprowadzic zamiast przez gorzyste Gudowy wzdluz ul Rolniczej ,a nastepnie wdzluz lini kolejowej przez Mnisztfo do ul Bielskiej i dalej centrum Cieszyna
Ku rozwadzw decydentow
Andrzej Nowak

[…] Warto wspomnieć, że na wspomnianym spotkaniu zespołu ponownie przedstawiliśmy optymalny naszym zdaniem przebieg trasy na odcinku od centrum przesiadkowego do granic z Goleszowem. Szczególnie dyskusyjna jest kwestia połączenia z naszym sąsiadem, bo władze Goleszowa od początku wytyczyć trasę wzdłuż ulicy Wielodroga. O powodach, dla których jest to złe rozwiązanie, pisaliśmy już wielokrotnie. […]

Polub nas na Facebooku

Facebook Pagelike Widget

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

Archiwa

Kategorie

Meta