List otwarty do Pani Burmistrz Gabrieli Staszkiewicz w sprawie trasy rowerowej do cieszyńskich Marklowic

Trasa do Marklowic wzdłuż Olzy czy ulicy Frysztackiej?

Od ponad roku trwają uzgodnienia polsko-czeskie dotyczące budowy tzw. kolejowej kładki dla pieszych i rowerów, która powstanie w pobliżu mostu kolejowego nad Olzą, czyli na północno zachodnim krańcu Ogrodu Dwóch Brzegów. Elementem tego projektu ma być również połączenie rowerowe z cieszyńskimi Marklowicami, stanowiące fragment regionalnej trasy rowerowej 607, która docelowo ma prowadzić do Zebrzydowic, Jastrzębia i Żor. Informacja o wspomnianych działaniach dotarła do nas w połowie 2022 roku i od tego momentu stale podkreślaliśmy, że ta trasa na odcinku do Marklowic powinna przebiegać wzdłuż Olzy. Pisaliśmy o tym wielokrotnie na naszej stronie oraz w mediach społecznościowych. Efektem naszych starań była między innymi analiza obu wariantów przebiegu realizowana wspólnie z władzami miasta Cieszyna, projektantem i członkami społecznymi zespołu ds. polityki rowerowej. 

Jednak w maju tego roku przekazano nam, że władze Cieszyna podjęły decyzję o przeprowadzeniu trasy rowerowej do Marklowic wzdłuż ulic Mała Łąka, Poprzeczna, Pawła Dombe i Frysztacka. Naszym i nie tylko naszym zdaniem, czego dowodem było ponad 600 głosów pod petycją, z wielu powodów ta trasa powinna przebiegać wzdłuż brzegów Olzy. W sierpniu otrzymaliśmy odpowiedź, w której Pani Burmistrz Gabriela Staszkiewicz podtrzymuje swoją decyzję. W związku z tym stowarzyszenie Rowerowy Cieszyn wystosowało list otwarty, w którym jeszcze raz wyjaśniamy, dlaczego ta decyzja jest błędna z punktu widzenia interesów mieszkańców naszego miasta i regionu, oraz wzywamy do zmiany wybranego przebiegu trasy.

Poniżej odpowiedź Pani Burmistrz na petycję a następnie list otwarty stowarzyszenia Rowerowy Cieszyn, złożony w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie w dniu 22.09.2023.

List otwarty do Burmistrz Miasta Cieszyna

 

Szanowna Pani Burmistrz,

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 07 sierpnia 2023 roku skierowane do Pana Piotra Stokłosy chcemy odnieść się do podtrzymanej w nim decyzji o wyznaczeniu ścieżki rowerowej, która ma połączyć ul. Sportową z ul. Frysztacką w rejonie przejazdu kolejowego w Marklowicach w Cieszynie.

Ponieważ w trakcie długiej dyskusji na temat przebiegu tej trasy pojawiło się wiele argumentów za i przeciw obu rozwiązaniom, pragniemy jeszcze raz przedstawić argumenty za przeprowadzeniem ścieżki rowerowej do Marklowic wzdłuż brzegu Olzy.

 1. Z uwagi na swoje uwarunkowania topograficzne oraz urbanistyczne prowadzenie dróg dla rowerów wzdłuż rzek jest w Cieszynie rozwiązaniem optymalnym. Takie drogi:

  a) ze względu na minimalizację przewyższeń są najwygodniejsze dla użytkowników,
  b) są atrakcyjne, ponieważ przebiegają przez tereny cenne przyrodniczo i oddalone od zatłoczonego samochodami oraz zabudowanego rejonu miejskiego,
  c) dają większe bezpieczeństwo, ponieważ są odseparowane od ruchu samochodowego,
  d) dzięki małej liczbie kolizyjnych kierunków ruchu (brak świateł, brak skrzyżowań, brak przejazdów kolejowych) zapewniają płynne i szybsze przemieszczanie się.

 2. Ścieżka rowerowa do Marklowic ma stanowić fragment regionalnej trasy rowerowej 607, łączącej Cieszyn z Zebrzydowicami i Żelaznym Szlakiem Rowerowym oraz dalej z innymi miastami regionu. Wybrane przez Państwa rozwiązanie spowoduje jednak, że trasa ta nie będzie posiadać kluczowych parametrów technicznych opisanych w dokumencie „Założenia regionalnej polityki rowerowej województwa śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych” z czerwca 2019, przyjętym uchwałą zarządu nr 1221/45/VI/2019 z dnia 2019-06-05, a w szczególności nie zapewni możliwości podróżowania na rowerze turystycznym (z oponami o szerokości 28 mm), z prędkością 20 km/h, z bagażem o ciężarze 20 kg.

  Wynika to z faktu, że planują Państwo racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, co oznacza, że na planowanej trasie wystąpi między innymi konieczność poruszania się po istniejących fragmentach „infrastruktury rowerowej”, które nie spełniają współczesnych kryteriów projektowych i wykonawczych (jednym z przykładów jest fragment drogi dla rowerów między remizą OSP a przejazdem kolejowym w Boguszowicach).

  Ponadto, jeżeli trasa będzie przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami, na całym przebiegu konieczny będzie kilkukrotny przejazd przez ruchliwe ulice oraz przez trzy czynne przejazdy kolejowe, co znacząco pogorszy jej parametry bezpieczeństwa oraz obniży możliwą do poruszania się prędkość.

 3. Z powyższego punktu wynika również, że należałoby podjąć szereg działań dostosowujących infrastrukturę rowerową do obowiązujących standardów na całym obszarze zadania. Dotyczy to między innymi konieczności poszerzenia mostu na Bobrówce na ul. Dombkego, przebudowy przejazdów kolejowych na ul. Rzeźniczej, Dombkego i Frysztackiej, budowy pasa dla ruchu rowerów wzdłuż ul. Frysztackiej pomiędzy przejazdem kolejowym w Boguszowicach a Marklowicami, wprowadzenia odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych na rondzie Pawła Niemca, wybudowanie CPR od ul. Pawła Niemca do OSP w Boguszowicach itd.

  W dłuższej perspektywie może się więc okazać, że koszty tych działań zrównoważą a nawet przekroczą koszty nowej inwestycji wzdłuż Olzy, gdzie poza koniecznością budowy dwóch przepraw mostowych nie występują opisane powyżej utrudnienia. Z drugiej strony brak takich działań dostosowujących będzie oznaczał, że otrzymamy produkt „roweropodobny”, który jedynie z nazwy będzie ścieżką rowerową, lecz nie będzie spełniał współczesnych standardów projektowania dróg dla rowerów (DDR) oraz ciągów pieszo-rowerowych (CPR).

 4. Mieszkańcy Boguszowic i Małej Łąki jak najbardziej mają prawo do dobrej infrastruktury rowerowej. Ale po pierwsze, powinna to być infrastruktura miejska, wykorzystująca istniejące już ciągi (np. przy ul. Dombkego). Po drugie, istnieje wiele alternatywnych i według nas korzystniejszych możliwości integracji tego obszaru z drogą dla rowerów wzdłuż Olzy, na przykład poprzez budowę krótkiego łącznika w pobliżu przejazdu kolejowego na ul. Frysztackiej w Boguszowicach czy połączenia poprzez ul. Łąkową na Małej Łące.

 5. Uważamy, że poprowadzenie ścieżki do Marklowic wzdłuż Olzy byłoby naturalną kontynuacją ciągów pieszo-rowerowych istniejących obecnie wzdłuż al. Łyska i al. Piastowskiej. Rezygnując z tego rozwiązania i realizując koncepcję alternatywną na lata skazujemy mieszkańców naszego miasta i turystów na odcięcie od atrakcyjnych brzegów Olzy. Z pewnością pamięta Pani, jak przed kilkunastu laty wyglądały okolice al. Łyska w pobliżu ul. Bolko Kantora. Jest Pani również świadoma, jak atrakcyjne jest obecnie to miejsce dla mieszkańców Cieszyna i naszych gości.

 6. Nabrzeża Olzy między al. Piastowską a Marklowicami wyglądają obecnie tak, jak swego czasu wyglądały wspomniane wyżej miejsca – wiele dzikich śmietnisk, które porasta inwazyjny rdestowiec tłumiący rodzime gatunki fauny. Budowa w tym miejscu ścieżki rowerowej oznaczałaby odzyskanie tego miejsca nie tylko dla mieszkańców, ale również dla przyrody przyczyniając się do promocji ekologicznego stylu życia.

Pisze Pani, że spojrzenie przedstawicieli „środowiska rowerowego” może brać pod uwagę tylko jakiś fragment rzeczywistości i uwarunkowań, jednak moim zdaniem jest branie pod uwagę wszystkich aspektów: strategicznych, formalnych, organizacyjnych i finansowych danego zadania. To prawda, realizacja ścieżki wzdłuż ulic jest na pewno prostsza formalnie, na pewno łatwiejsza organizacyjnie i prawdopodobnie tańsza, ale tylko jeżeli założy się wykorzystanie istniejącej, przestarzałej infrastruktury rowerowej. Naszym zdaniem w swojej decyzji skupiła się Pani przede wszystkim na trzech ostatnich punktach zapominając o najważniejszym – strategicznym.

Tym samym decyzję o wykonaniu ścieżki rowerowej do Marklowic wzdłuż ulic zamiast wzdłuż Olzy uważamy za niewłaściwą z punktu widzenia długofalowych interesów naszego miasta i jego mieszkańców. Jednocześnie wzywamy władze Miasta Cieszyna do zmiany stanowiska w opisanej sprawie i rozpoczęcia działań na rzecz realizacji ścieżki rowerowej do Marklowic wzdłuż Olzy.

Z poważaniem,

Członkowie stowarzyszenia zwykłego Rowerowy Cieszyn
Piotr Stokłosa (przedstawiciel)
Marcin Mońka
Radosław Grabowski
Jacek Tomczyk
Szymon Wąsowicz

5 2 głosy
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Opinie w tekście
Zobacz wszystkie komentarze